عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
نامه 61: نامه ای به كميل بن زياد نخعى، به وقتى كه عامل او در هيت بود نامه 62: نامه ای به اهل مصر كه با مالك اشتر فرستاد نامه 63: نامه ای به ابوموسى اشعرى كه كارگزارش در كوفه بود نامه 64: نامه ای در جواب نامه معاويه نامه 65: نامه ای باز هم به معاويه نامه 66: نامه ای به عبداللّه بن عباس نامه 67: نامه ای به قُثَم بن عباس كه عامل حضرت در مكه بود نامه 68: نامه ای به سلمان فارسى (رحمه الله) پيش از خلافت خود نامه 69: نامه ای به حارث هَمْدانى در پند و اندرز نامه 70: نامه ای به سهل بن حُنَيف انصارى كه كارگزار حضرت در مدينه بود نامه 71: نامه ای به منذر بن جارود عبدى كه او را در بعضى نواحى به كار گمارد نامه 72: نامه ای به عبداللّه بن عباس (رحمه الله) نامه 73: نامه ای به معاويه و تحقير او نامه 74: عهدنامه اى كه ميان قبيله ربيعه و اهل يمن نگاشت نامه 75: نامه ای در آغاز بيعتِ مردم با آن حضرت به خلافت نامه 76: نامه ای به عبداللّه بن عباس، وقتى كه او را در بصره به جاى خود قرار داد نامه 77: نامه ای باز هم به عبداللّه بن عباس، زمانى كه او را براى گفتگو با خوارج فرستاد نامه 78: نامه ای در پاسخ نامه اى كه ابوموسى اشعرى از محل تحكيم فرستاده بود نامه 79: نامه ای به سرداران لشگر به وقتى كه به خلافت رسيد