عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
خطبه 161: خطبه ای در پاسخ يكى از يارانش كه پرسيد چگونه اطرافيانتان شما را از خلافت باز داشتند خطبه 162: خطبه ای در توحيد الهى خطبه 163: خطبه ای به هنگامى كه نزد آن حضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شكايت كردند خطبه 164: خطبه ای در شگفتى هاى آفرينش طاووس خطبه 165: خطبه ای در امر به الفت، و وصف بنى اميّه و ياران خويش خطبه 166: خطبه ای در ابتداى حكومتش خطبه 167: خطبه ای پس از بيعت با حضرت خطبه 168: خطبه ای به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره خطبه 169: خطبه ای چون به بصره نزديك شد خطبه 170: خطبه ای به وقت تصميم رويارويى با لشگر معاويه در صفّين خطبه 171: خطبه ای در دفاع از حق خويش، و نكوهش اهل جمل خطبه 172: خطبه ای در اينكه چه كسى شايسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گريز از دنيا خطبه 173: خطبه ای درباره طلحة بن عبيدالله خطبه 174: خطبه ای در پند و اندرز، و بيان نزديكى خود به پيامبر (صلى الله عليه و آله) خطبه 175: خطبه ای در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت خطبه 176: خطبه ای درباره حكمين خطبه 177: خطبه ای در توحيد و تقواى الهى خطبه 178: خطبه ای در پاسخ ذِعلِب يَمانى در رؤيت خداوند خطبه 179: خطبه ای در نكوهش اصحابش خطبه 180: خطبه ای در حق كسانى كه قصد داشتند به خوارج ملحق شوند