عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
خطبه 121: خطبه ای در خطاب به خوارج خطبه 122: خطبه ای که حضرت در هنگام نبرد صفين به يارانش فرمود خطبه 123: خطبه ای در فرار ياران خطبه 124: خطبه ای در ترغيب اصحاب خود به جهاد و تعليم آداب و رسوم جنگ خطبه 125: خطبه ای در رابطه با خوارج وقتى كه حكميت را انكار كردند خطبه 126: خطبه ای در زمانی که به حضرت گفتند چرا در تقسيم بيت المال ميان همه مساوات مى كند خطبه 127: خطبه ای باز هم به خوارج خطبه 128: خطبه ای که از پيشامدها و فتنه هاى بصره خبر مى دهد خطبه 129: خطبه ای درباره پيمانه ها و ترازوها خطبه 130: خطبه ای به ابوذر (رحمه الله) هنگامى كه او را به ربذه تبعيد كردند خطبه 131: خطبه ای در فلسفه قبول حكومت و توصيف امام حق خطبه 132: خطبه ای در پند و اندرز و انديشيدن از مرگ خطبه 133: خطبه ای در عظمت خداوند، قرآن، پيامبر و در رابطه با دنيا خطبه 134: خطبه ای به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با روميان با حضرت مشورت كرد خطبه 135: خطبه ای در زمانی که بين آن حضرت و عثمان مشاجره اى درگرفت خطبه 136: خطبه ای درباره بيعت خود خطبه 137: خطبه ای درباره طلحه و زبير خطبه 138: خطبه ای که در آن به فتنه ها (و حكومت امام عصر عجل الله فرجه) اشاره مى فرمايد خطبه 139: خطبه ای به هنگام شورا خطبه 140: خطبه ای در نهى از غيبت مردم