عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
خطبه 181: خطبه ای در توحيد الهى و يادى از ياران شهيد خود در صفّين خطبه 182: خطبه ای در بيان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا خطبه 183: خطبه ای به برج بن مُسهِر طائى كه از خوارج بود خطبه 184: خطبه ای به همّام درباره پرهيزكاران خطبه 185: خطبه ای درباره منافقين خطبه 186: خطبه ای در ستايش خدا و پيامبر و پند و اندرز خطبه 187: خطبه ای درباره بعثت پيامبر و گريز از دنيا خطبه 188: خطبه ای درباره اختصاص خود به پيامبر (صلى الله عليه و آله) خطبه 189: خطبه ای در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پيامبر (صلى الله عليه وآله) خطبه 190: خطبه ای در وصيّت به يارانش خطبه 191: خطبه ای درباره معاويه خطبه 192: خطبه ای در پايدارى در راه حق خطبه 193: خطبه ای هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه (عليها السلام) خطبه 194: خطبه ای در گريز از دنيا خطبه 195: خطبه ای که ياران خود را در بسيارى از اوقات به آن پند مى داد خطبه 196: خطبه ای که بعد از بيعت طلحه و زبير به آنها فرمود خطبه 197: خطبه ای در زمانی که شنيد عده اى از يارانش به وقت نبرد صفّين به اهل شام دشنام مى دهند خطبه 198: خطبه ای در نبرد صفّين درباره فرزند خود حسن (عليه السلام) خطبه 199: خطبه ای در زمانى كه يارانش درباره حكميت با او دچار اختلاف شدند خطبه 200: خطبه ای در زمانى كه در بصره به عيادت علاء بن زياد حارثى رفت