عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
خطبه 61: خطبه ای در زمانى كه حضرت را از ترور ترساندند خطبه 62: خطبه ای در نكوهش دنيا خطبه 63: خطبه ای در تشويق به عمل صالح خطبه 64: خطبه ای در توحيد الهى خطبه 65: خطبه ای در آداب جنگ خطبه 66: خطبه ای در حق انصار خطبه 67: خطبه ای در زمانی كه امارت مصر را به محمد بن ابوبكر واگذاشت خطبه 68: خطبه ای در سرزنش اصحاب سست پيمان خود خطبه 69: خطبه ای در سحرگاه روزى كه ضربت به فرق مباركش رسيد خطبه 70: خطبه ای در سرزنش اهل عراق خطبه 71: خطبه ای که در آن درود فرستادن به پيامبر (صلى الله عليه و آله) را تعليم مى دهد خطبه 72: خطبه ای در بصره درباره مروان بن حَكَم خطبه 73: خطبه ای در زمانى كه شوراى خلافت قصد بيعت با عثمان كرد خطبه 74: خطبه ای در زمانى كه شنيد بنى اميّه او را متهم به قتل عثمان مى كنند خطبه 75: خطبه ای در تشويق به عمل صالح خطبه 76: خطبه ای در زمانی كه سعيد بن عاص حق او را بازداشت خطبه 77: خطبه از دعاهاى آن حضرت خطبه 78: خطبه ای در زمانی كه قصد حركت به سوى خوارج نمود خطبه 79: خطبه ای پس از پايان جنگ جمل در مذمّت زنان خطبه 80: خطبه ای درباره زهد