عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
خطبه 41: خطبه ای در تحذير از مكر و حيله خطبه 42: خطبه ای در نكوهش آرزوى دراز و پيروى از هواى نفس خطبه 43: خطبه ای پس از آنكه جرير بن عبدالله بَجَلى را براى بيعت گرفتن از معاويه فرستاد خطبه 44: خطبه ای در هنگامی كه مصقله بن هُبَيره شيبانى به سوى معاويه فرار كرد خطبه 45: خطبه ای در روز فطر در نكوهش دنيا خطبه 46: خطبه ای در زمانی که حضرت براى حركت به شام تصميم گرفت خطبه 47: خطبه ای درباره كوفه خطبه 48: خطبه ای در زمان رفتن به سوى شام خطبه 49: خطبه ای در توحيد الهى خطبه 50: خطبه ای در بيان فتنه خطبه 51: خطبه ای در زمانى كه ارتش معاويه در جنگ صفين آب را بر ياران آن حضرت بست خطبه 52: خطبه ای در بى وفايى دنيا خطبه 53: خطبه ای در مسأله بيعت خطبه 54: خطبه ای در زمانی كه به نظر يارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّين تأخير نمود خطبه 55: خطبه ای در مقايسه ياران پيامبر با ياران خود خطبه 56: خطبه ای در وصف معاويه خطبه 57: خطبه ای در خطاب به خوارج نهروان خطبه 58: خطبه ای در هنگامی که عزم بر جنگ خوارج داشت خطبه 59: خطبه ای در زمانی كه خوارج به قتل رسيدند خطبه 60: خطبه ای درباره خوارج