عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
خطبه 21: خطبه ای در توجه به قيامت خطبه 22: خطبه ای در هنگامى كه خبر بيعت شكنان جمل به حضرتش رسيد خطبه 23: خطبه ای در دلدارى به تهی دستان و تأديب ثروتمندان خطبه 24: خطبه ای در جنگ با مخالفان خطبه 25: خطبه ای در هنگامی که به حضرت خبر رسيد ارتش معاويه به شهرها دست اندازى كرده اند خطبه 26: خطبه ای در وصف حال مردم جاهلى و دوران سكوت خود خطبه 27: خطبه ای در نكوهش اصحاب از نرفتن به جهاد خطبه 28: خطبه ای در بى وفايى دنيا و توجه به آخرت خطبه 29: خطبه ای پس از برنامه حكمين و تاخت و تاز ضحّاك بن قيس خطبه 30: خطبه ای درباره قتل عثمان خطبه 31: خطبه ای قبل از جنگ جمل؛ وقتی عبدالله ابن عباس را نزد زبير فرستاد تا او را به اطاعت حضرت برگرداند خطبه 32: خطبه ای در نكوهش از اهل زمان خود خطبه 33: خطبه ای به هنگام خروج حضرت براى جنگ با اهل بصره (در جنگ جمل) خطبه 34: خطبه ای در تحريك مردم براى جنگ با شاميان خطبه 35: خطبه ای بعد از جريان حكميت خطبه 36: خطبه ای در ترساندن اهل نهروان خطبه 37: خطبه ای در ذكر فضائل خود خطبه 38: خطبه ای در تعريف شبهه خطبه 39: خطبه ای در نكوهش ياران و دعوت به جهاد خطبه 40: خطبه ای در زمانى كه حضرت شنيد خوارج نهروان مى گويند: لا حُكْمُ اِلاّ لِله؛ نيست حكمى مگر از جانب خدا