عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۶ مهر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
61: امام عليه السلام (درباره غفلت) فرموده است‏:
 
(1) اهل دنيا مانند كاروانى هستند كه ايشان را مى ‏برند در حالی كه خوابند (و آگاه نيستند كه ناگهان راه طى شده به جايگاه هميشگى رسيده‏ اند و منادى فرياد می كند: فرود آیيد و بار بگشایيد).
 
 
62: امام عليه السلام (در زيان بى ‏كسى) فرموده است‏:
 
(1) از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دورماندگى از وطن است).
 
 
63: امام عليه السلام (در ترغيب زير بار ناكس نرفتن) فرموده است‏:
 
(1) از دست رفتن حاجت و نياز آسان تر است از خواستن آن از ناكس (زيرا از دست رفتن آن مستلزم اندوهى است ولى درخواست از ناكس روا بشود يا نشود موجب شرمندگى است).
 
 
64: امام عليه السلام (درباره بخشش) فرموده است‏:
 
(1) از بخشيدن اندك شرم مكن، زيرا نوميد كردن كمتر از آن (و به شرمندگى سزاوارتر) است.
 
 
65: امام عليه السلام (در پاكدامنى و سپاسگزارى) فرموده است‏:
 
(1) پاكدامنى زينت و آرايش بى ‏چيز و درويش است، و سپاسگزارى (از نعمت هاى خداوند) آرايش توانگر.
 
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
موارد مرتبط حکمت ها: 466 تا 472 حکمت ها: 461 تا 465 حکمت ها: 456 تا 460 حکمت ها: 451 تا 455 حکمت ها: 446 تا 450 حکمت ها: 441 تا 445 حکمت ها: 436 تا 440 حکمت ها: 431 تا 435 حکمت ها: 426 تا 430 حکمت ها: 421 تا 425