عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
51: امام عليه السلام (درباره پاره ‏اى از صفات) فرموده است:‏
 
(1) نيست بى ‏نيازى مانند خرد (زيرا خرد راه به دست آوردن سعادت و نيكبختى دنيا و آخرت را نشان مى ‏دهد) و نيست بى ‏چيزى مانند نادانى (زيرا نادان در به دست آوردن هر چيز به پرسش از ديگرى نيازمند است) و نيست ميراثى مانند ادب (آنچه كه شخص را از ناپسنديده ‏ها باز مى ‏دارد، زيرا آنچه از مرده بى‏ مشقت و رنج مى ‏رسد از دست رفتنى است ولى ادب هميشه همراه است) و نيست پشتيبانى مانند مشورت و كنگاش (زيرا از مشورت انديشه درست به دست مى ‏آيد).
 
 
52: امام عليه السلام (درباره شكيبایى) فرموده است‏:
 
(1) شكيبایى دو جور است: (يكى) شكيبایى بر آنچه نمى ‏پسندى (كه اين نوع از شكيبایى از شجاعت و دلاورى است) و (ديگر) شكيبایى از آنچه دوست دارى (كه اين نوع از صبر از عفت و پاكدامنى است).
 
 
53: امام عليه السلام (درباره دارایى و بى‏ چيزى) فرموده است‏:
 
(1) دارایى (براى شخص) در غربت وطن و ميهن است (زيرا به واسطه آن همه اظهار دوستى و آشنایى كنند) و بى ‏چيزى در وطن غربت است (زيرا بر اثر آن همه از شخص دورى مى ‏نمايند).
 
 
54: امام عليه السلام (در سود قناعت) فرموده است‏:
 
(1) قناعت دارایى است كه نابود نمى‏ شود (زيرا قناعت و خرسند بودن به آنچه رسيده نيازمندى را دور مى‏ سازد. سيد رضى «رحمه الله» فرمايد:) اين فرمايش از پيغمبر صلى الله عليه و آله (نيز) روايت شده است.
 
 
55: امام عليه السلام (در زيان دارایى) فرموده است‏:
 
(1) دارایى مايه و پايه شهوت ها و خواهش ها است (زيرا دارایى دست را براى رسيدن به آرزوهاى نفسانى باز مى ‏گذارد).
 
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
موارد مرتبط حکمت ها: 466 تا 472 حکمت ها: 461 تا 465 حکمت ها: 456 تا 460 حکمت ها: 451 تا 455 حکمت ها: 446 تا 450 حکمت ها: 441 تا 445 حکمت ها: 436 تا 440 حکمت ها: 431 تا 435 حکمت ها: 426 تا 430 حکمت ها: 421 تا 425