عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
نامه 1:‌ نامه ای به مردم كوفه زمانى كه از مدينه به بصره مى رفت نامه 2: نامه ای به مردم كوفه پس از فتح بصره نامه 3: نامه ای به شريح قاضى نامه 4: نامه ای به بعضى از فرماندهان ارتش خود نامه 5: نامه ای به اشعث بن قيس عامل آذربايجان نامه 6: نامه ای به معاويه در لزوم بيعت با آن حضرت نامه 7: نامه ای در پاسخ معاويه كه ردّ بيعت آن حضرت روا نيست نامه 8: نامه ای به جرير به عبداللّه بَجَلى، وقتى او را نزد معاويه فرستاد نامه 9: نامه ای به معاويه در فداكارى مسلمانان نامه 10: نامه ای به معاويه كه آن حضرت را به جنگ فرا خوانده بود نامه 11:‌ نامه ای به هنگام فرستادن لشگر به سوى دشمن نامه 12: نامه ای به معقل بن قيس رياحى نامه 13: نامه ای به دو نفر از امیران لشگر نامه 14: نامه ای به لشگر خود پيش از ديدار با دشمن در صفّين نامه 15: نامه دعاى آن حضرت هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ نامه 16: نامه ای به يارانش وقت جنگ نامه 17: نامه ای در جواب به نامه معاويه نامه 18: نامه ای به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره نامه 19: نامه ای به بعضى از كارگزارانش نامه 20: نامه ای به زياد بن ابيه زمانى كه در حكومت بصره جانشين عبداللّه بن عباس بود