عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
دعای اول: ستایش نمودن خدای عزوجل دعای دوم: درود بر محمد و آل او دعای سوم: درود بر حمله (نگاه دارندگان) عرش دعای چهارم: درود بر كساني كه به پيغمبران ايمان آورده ‏اند دعای پنجم: دعاى آن حضرت براى خود و نزديكانش دعای ششم: دعاى آن حضرت هنگام بامداد و شام دعای هفتم: دعاى آن حضرت در مهمّات و سختي ها دعای هشتم: دعاى آن حضرت در پناه بردن به خدا دعای نهم: دعاى آن حضرت در آرزو داشتن به آمرزش دعای دهم: دعاى آن حضرت در التجاء به خداى تعالى دعای یازدهم: دعاى آن حضرت در عاقبت به خيری‌ ها دعای دوازدهم: دعاى آن حضرت در اقرار به گناه دعای سیزدهم: دعاى آن حضرت در درخواست حاجت‌ ها دعای چهاردهم: دعاى آن حضرت در دادخواهى از ستمگران دعای پانزدهم: دعاى آن حضرت هنگام بيمارى دعای شانزدهم: دعاى آن حضرت در درخواست بخشش گناهان دعای هفدهم: دعاى آن حضرت در دور كردن شيطان دعای هجدهم: دعاى آن حضرت در دفع بلاها و سختی‌ ها دعای نوزدهم: دعاى آن حضرت در درخواست باران دعای بیستم: دعاى آن حضرت در درخواست اخلاق پسنديده