عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
[انتخاب موضوع]
آیا می توان با زن روسپی ازدواج کرد؟ چه شرایطی دارد؟  اگر دختر در خواستگاری چندین خال را با آرایش مخفی کرده باشد تدلیس است؟  آیا ازدواج با سلسله گنابادی (نعمت اللّهی) صحیح است؟  اگر بعد از ازدواج معلوم شود دختر باکره نیست، شوهر می تواند وی را طلاق دهد؟  اگر عقاید مذهبی شوهر تغییر کند، تکلیف زن چیست؟  اگر پسر بدون رضایت والدینش ازدواج کند آیا بی احترامی به آنها و معصیت است؟  در صورت اصرار والدین دختر مبنی بر بالا بودن مهریه چه راه حلی را پیشنهاد میکنید؟  عقدی که ذکر مدت در آن نشده باشد محکوم است به دائمی بودن.  آیا زن می تواند غیر از نفقه، بدون اطلاع همسرش پول بردارد و پس انداز کند؟  اگر زمان خواندن خطبه، فرد غسل واجبی به گردن داشته باشد عقد صحیح است؟  اگر زن از بیماری مرد قبل از ازدواج مطلع باشدو بعد از ازدواج دچار عسر و حرج شود.  اگر دختر راضی به ازدواج نباشد آیا این صیغه از نظر شرع مقدس صحیح است؟  آیا ازدواج با بستگان نزدیک مکروه است؟  آیا ازدواج موقت با زن بودایی جایز است؟  آیا می توان در ازدواج موقت مهریه را پنج شاخه گل به نیت پنج تن قرار داد؟  حکم فردی که به اشتباه دو خواهر را صیغه كرده و بعد متوجه شده است، چیست؟  در سوره نساء آمده عقد باید با اجازه ولی دختر انجام شود، آیا بی اذن باطل است؟  اگر زن اعتقادی به صیغه نداشته باشد و به صورت تمسخر و تفریح صیغه را بخواند.  آیا پسر بالغ شیعه دوازده امامی می تواند با دختر بالغ اسماعیلیه ازدواج موقت کند؟  آیا خود مرد میتواند یک زن خیابانی را بدون اطلاع او صیغه کند و به آن زن هم نگوید؟