عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: ازدواج موقت
ازدواج دائم يا موقت مسلمان با اهل كتاب چه حکمی دارد؟  عادت ماهانه قبل از بخشیدن مدت صیغه جزو ایام عده محسوب نمی شود.  آیا می توان در ازدواج موقت مهریه را پنج شاخه گل به نیت پنج تن قرار داد؟  حکم فردی که به اشتباه دو خواهر را صیغه كرده و بعد متوجه شده است، چیست؟  در سوره نساء آمده عقد باید با اجازه ولی دختر انجام شود، آیا بی اذن باطل است؟  اگر زن اعتقادی به صیغه نداشته باشد و به صورت تمسخر و تفریح صیغه را بخواند.  آیا پسر بالغ شیعه دوازده امامی می تواند با دختر بالغ اسماعیلیه ازدواج موقت کند؟  آیا خود مرد میتواند یک زن خیابانی را بدون اطلاع او صیغه کند و به آن زن هم نگوید؟  آیا عدم ثبت ازدواج در دفترخانه های رسمی سبب بطلان محرمیت می شود؟  زنی که دوباره به عقد یک مرد در می آید لازم نیست عده نگه دارد.   در تعیین مدت ازدواج موقت باید دقت شود که بر مبنای ماه شمسی است یا قمری.   اگر مرد بعد از ازدواج موقت متوجه شود که زن شوهر داشته است چه حکمی دارد؟  در باب ازدواج موقت باید به فتوای مرجع دختر توجه کرد یا مرجع پسر؟  اگر زنی شرايط فسخ عقد موقت را نداند و با فرد ديگری عقد موقت كند.  خلافی بین مسلمین نیست که متعه در صدر اسلام تشریع شده است.  آیا مدت ازدواج موقت را می توان تا پیدا شدن شوهر برای دختر قرار داد؟  آیا مرد می تواند پس از اتمام مدت صیغه، آن زن را به همسری پسرش در آورد؟  آیا مرد متاهل می تواند به دختری که می خواهد صیغه کند بگوید که مجرد است؟  مهر تعیین شده بعد از اتمام مدت صیغه موقت باطل نمی شود و باید پرداخت شود.  آیا تمدید صیغه با توافق و بدون خواندن دوباره متن صیغه ممکن است؟