عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
[انتخاب موضوع]
اگر صبى مميز براى نماز جماعت ديگران اذان و اقامه بگويد، كافى است يا خير؟  حکم اضافه نمودن شهادت بر ولايت اميرالمؤمنين (ع) در اذان و اقامه چیست؟  در صورتیکه صورت به طرف پشت باشد نماز چگونه باید ادا شود؟  آیا می توان به دليل ناراحتى اعصاب و بی حوصلگی، بعضى اوقات نمازها را ادا نکرد؟  نبش قبر ميتى كه كاملاً خاك نشده و قدری از استخوانها باقی مانده، جايز است؟  دليل اينكه الكل صنعتى پاك است چيست و چرا الكل صنعتى مست كننده نيست؟  اگر در غذا يا خوراكى الكل استفاده شود، آيا آن غذا نجس می شود؟  حکم زرد آبه که روی زخم، بسته شده و در صورت کنده شدن خون مى آيد چیست؟  آيا لباس نجسى که در ماشين لباسشويى شسته مى شود پاك مى گردد يا خیر؟  حکم رطوبتی كه شبيه منى بوده و بدون شهوت، بعد از بول خارج شود، چیست؟  اگر بعد از بول و استبراء، بى اختيار رطوبتى خارج شود، آيا اين رطوبت نجس است؟  آيا نوك آمپول كه در تزريق با خون تماس پيدا مى كند، نجس می شود؟  آيا خونى كه در زير پوست جمع شده، نجس است؟  اگر پزشكى كه مسلمان نیست با رطوبت با مريض ملاقات كند، وی نجس میشود؟  اگر دهان به خون آلوده شود، آیا نجس است و بايد تطهير نمود يا خیر؟  آيا مى شود از مرجعى به مرجع تقليد ديگر عدول كرد؟ شرايط آن چيست؟  شخصی که تازه مکلف شده آیا می تواند بنا به گفته دیگران از مرجعی تقلید کند؟  اگر زن مهر خود را به شرط ازدواج مجدد نکردن زوج به وی ببخشد و زوج تخلف کند.  اگر كسى در عقد نكاح شرط كند كه دو زن مى گيرد، آيا اين شرط صحيح است؟  آیا عرف می‌تواند ملاک خارج شدن یک بازی از قمار باشد؟