عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
موضوع: ازدواج دائم و طلاق
اگر زن اعتیادش را در زمان عقد مخفی کرده باشد، سبب فسخ عقد می شود؟  طلاق دادن اکراهی مرد صحیح نیست و زوجه نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.  آیا زن و شوهری که از هم طلاق مصلحتی می گیرند به هم نامحرم می شوند؟  اگر در زمان عقد، بصورت غیر عمد بکارت دختر از بین رود مرد ضامن نصف مهر است.  با همبستر نشدن، بقاء ازدواج از لحاظ شرعی اشکالی پیدا نمی کند.  اگر در شک بود که انعقاد نطفه در زمان عادت ماهیانه زن بوده یا نه تکلیف چیست؟  كسی كه زن خود را ظهار كرده تا عده تمام نشده نمی تواند با او نزدیکی کند.  در روابط زناشويی حکم استمنا زن توسط شوهر و بالعکس چیست؟  مهر السنة مورد تأكيد پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) به پول رايج ايران چه مقدار است؟  زن چگونه مى تواند اگر مرد زن دوم بگيرد، طلاق بگيرد؟  وقتى زوجه حاضر به بذل مهر است آيا حاكم مى تواند مرد را اجبار به طلاق نماید؟   در مهريه عندالاستطاعة زن چه زمانى مى تواند آن را مطالبه نمايد؟  آيا حاكم مى تواند بدون مطالبه زوجه اقدام به تقسيط مهریه نمايد يا خير؟  آیا جایز است مهر زن را نصف دارایی در هر زمان قرار داد؟  آيا زوجه مى تواند تمكين مجدد را موكول به دريافت كامل مهريه بنمايد؟  در چه صورتی زوجه مى تواند امتناع از تمكين بنمايد؟  تنها در سه مورد تأخير در اداء مهريه شرعى است.  آیا می توان در شروط ضمن عقد مرقوم کرد که رياست خانواده با زن باشد؟  مرقوم کردن شرط عدم توالد و تناسل در شروط ضمن عقد شرعاً جائز است يا خير؟  آيا ازدواج دختر شيعه دوازده امامى با پسرى از فرقه على اللهى صحيح است؟