عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
خطبه 1: خطبه ای درباره آفرينش آسمان و زمين و آدم خطبه 2: خطبه ای پس از بازگشت از صفّين خطبه 3: خطبه معروف به شِقشِقيّه خطبه 4: خطبه ای بعد از كشته شدن طلحه و زبير خطبه 5: خطبه ای بعد از وفات پيامبر (صلى الله عليه و آله) در خطاب به عباس و ابوسفيان خطبه 6: خطبه ای در هنگامی كه از ایشان خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند خطبه 7: خطبه ای در مذمت مريدان شيطان خطبه 8: خطبه ای براى برگرداندن زبير به بيعت خطبه 9: خطبه ای در وصف خود و دشمنانش در جمل خطبه 10: خطبه ای در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن خطبه 11: خطبه ای در هنگامی که در نبرد جمل پرچم را به دست فرزندش محمّد حنفيه داد خطبه 12: خطبه ای در هنگامی كه در نبرد جمل پيروز شد خطبه 13: خطبه ای در نكوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل خطبه 14: خطبه ای در همين موضوع (بصره و مردم آن) خطبه 15: خطبه ای در رابطه با برگرداندن املاك بيت المال خطبه 16: خطبه ای در هنگامى كه در مدينه با او بيعت شد خطبه 17: خطبه ای درباره كسى كه در ميان مردم عهده دار منصب قضاوت شود خطبه 18: خطبه ای در نكوهش اختلاف علما در فتاوى خطبه 19: خطبه ای به اشعث بن قيس خطبه 20: خطبه ای در بيدارى از غفلت و توجه به حضرت حق