عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-2133     

اگر مرجع، حكم به احتياط واجب و فالاعلم ايشان حكم به احتياط مستحب بدهند.

استفتاء:

در جايى كه مرجع تقليد، حكم به احتياط واجب داده اند و «فالاعلم» ايشان حكم به احتياط مستحب داده اند; آيا مى توان به نظر فالاعلم عمل كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى، چون احتياط مستحب در جايى است كه مجتهد فتوى مى دهد، بنابراين در فرض سئوال مى توان به فتوا عمل كرد و به احتياط واجب عمل نكرد.

موارد مرتبط فردى كه تقليد يا احتياط می‌کند، در احكام مربوط به آن چگونه بايد عمل نماید؟ مكلف در عمل به احكام سه راه دارد: اجتهاد، تقليد و احتياط. آیا مجرد داشتن رساله یک مرجع، سبب جواز تقليد جوان تازه مکلف شده می‌شود؟ آیا می‌توان بنابر احتياط از چند مجتهد تقليد کرد؟ با بودن رساله یک مرجع در منزل، فرزندان تازه مکلف شده مقلد ايشان می‌شوند؟ رهبر واجب الاطاعة است يا مرجع؟ (در صورت بروز اختلاف در حكم يا فتوا) اگر چند مجتهد در موردی، حكم به احتياط واجب دهند میتوان به آن حكم عمل نكرد؟ آيا اعلم بودن مرجع نبست به ساير مراجع، به گفته خود ايشان ثابت مى شود؟ اگر اعلمیت مجتهدى ثابت شود، بر ديگر مجتهدين واجب است كه آن را اعلام كنند؟ لطفاً بفرمائيد كه در احتياط واجب حضرت عالى به كداميك از مراجع بايد رجوع كرد؟
نظر شما :
captcha