عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: وقف
حکم شخصی که مالى را قرض و بنایی را بسازد بعد بفهمد آن مال وقف بوده است.  آیا وقف حقوق معنوی، صحیح و شرعی می باشد؟  موقوفه ای که از حيث انتفاع افتاده است چه حکمی دارد؟  آیا می توان پولی را وقف کرد که درآمد آن از راه مضاربه به مصرف مسجد برسد؟  اموالی که به عنوان وقف بر ذريه به ارث می رسد چگونه باید تقسیم شود؟  آیا دفن کردن شخصی در حیاط مسجدی که وقف شده اشکال شرعی دارد؟  وقف مشاع صحيح است و متوقف بر اجازه شريك نيست.  مسجدی با شرط سادات بودن امام جماعت وقف شده، میتوان خلاف آن عمل کرد؟  آیا ورثه میتوانند در اموال وقفی والدین خود تصرف کنند؟  آیا میتوان در زمینی که وقف مسجد است علاوه بر مسجد مکان دیگری نیز ساخت؟  اگر گفته شود موقوفه بين محصلين و مدرسين تقسيم شود توزیع چگونه خواهد بود؟  در مدرسه وقفى آیا متولى میتواند براى مصرف برق محدوديت بگذارد؟  شخصى زمينى را وقف حسينيه کرده آیا میتوانند حسينيه را تبديل به مسجد كنند؟  عمل به آنچه واقف شرط مى كند در صورتى كه مخالف شرع نباشد لازم است.  آیا وقف بر متصوفه صحیح است؟  میتوان باغ وقفی را که درآمد ندارد و مخارجش بيشتر از عايداتش است را فروخت؟  دادن وجه موقوفه به خادم به عنوان اين كه از لوازم وقف است چه حکمی دارد؟  ميهمان گرفتن بر طلبه در موقوفه چه حکمی دارد؟  ضرر بر اجزاء وقف ضمان دارد.  ضرر زدن به اشياء موقوفه اگر با متولى مصالحه شود چه حکمی دارد؟