عربی
بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
خطبه بیست و یکم:
«خطبه ای در توجه به قيامت»
 
(1) عاقبت و پايان جلو روى شما است (بالأخره هر كس پايان را خواهد ديد و به بهشت يا به دوزخ وارد خواهد شد) و قيامت يا مرگ در عقب است كه شما را سوق مى‏ دهد و می راند (چون قيامت و مرگ آمدنى است مانند آنست كه دنبال كسى افتاده و او را براند، بنابراين)
 
(2) سبك شويد (بارهاى گران را رها كنيد) ملحق گرديد (به رفتگان برسيد) كه اولى شما را بازداشت نموده آخرى شما را منتظرند (پيشينيان كه رفته ‏اند، در راه باز داشتشان كرده و منتظرند كه آخرين نفر به ايشان ملحق شود تا همه كاروان يك باره به قيامت وارد شوند. سيد رضى فرمايد:) مى ‏گويم: بعد از كلام خداوند سبحان و كلام حضرت رسول صلى الله عليه و آله اين كلام با هر كلامى سنجيده شود رجحان و برترى دارد و از آن پيشى گيرد (هيچ كلامى به پايه آن نخواهد رسيد) و اما آنچه آن حضرت فرموده: تخففوا تلحقوا (سبك گرديد تا ملحق شويد) كلامى از اين كوتاه تر و پر معنى تر شنيده نشده، و چه ژرفست عمق اين كلمه (هر چند بيشتر تأمل و تدبر كنى به پايان آن نمى‏ رسى) و چقدر اين جمله سر تا پا حكمت و پند تشنگى (هر تشنه‏ اى) را برطرف می كند، و ما در كتاب خصائص عظمت و بزرگى اين كلمه را شرح داده ‏ايم.
 
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
موارد مرتبط خطبه 1: خطبه ای درباره آفرينش آسمان و زمين و آدم خطبه 2: خطبه ای پس از بازگشت از صفّين خطبه 3: خطبه معروف به شِقشِقيّه خطبه 4: خطبه ای بعد از كشته شدن طلحه و زبير خطبه 5: خطبه ای بعد از وفات پيامبر (صلى الله عليه و آله) در خطاب به عباس و ابوسفيان خطبه 6: خطبه ای در هنگامی كه از ایشان خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند خطبه 7: خطبه ای در مذمت مريدان شيطان خطبه 8: خطبه ای براى برگرداندن زبير به بيعت خطبه 9: خطبه ای در وصف خود و دشمنانش در جمل خطبه 10: خطبه ای در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن