عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-812     

حكم شخصى كه قسم يا نذرش را مبنی بر انجام ندادن کاری فراموش كرده است.

استفتاء:

در صورت امكان حكم شخصى را كه فراموش كرده است براى انجام ندادن فعلى، قسم خورده يا نذر كرده و همچنين فراموش كرده جزاى قسم يا نذر را چه چيزى قرارداده است، و آن فعل را چند دفعه انجام داده، بفرماييد. آيا مى تواند آن فعل را به خاطر اين فراموشى انجام دهد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ كسى كه نذر كرده است يا قسم خورده فعلى را انجام ندهد ولى نذر يا قسم را فراموش نموده، وجوب عمل به آن نذر يا قسم به واسطه رفع النسيان از بين مى رود و ساقط مى شود، بنابراين آن فعل جائز مى شود و كفاره هم ندارد و در خصوص نذر صوم و حج پياده امر به تصدق دادن شده است و آن هم محمول بر استحباب است.

موارد مرتبط آيا مى توان بدون قصد انجام كارى با گفتن "ان شاء الله" به كسى قول داد؟ اگر كسى نذر كرده باشد و بعد از روا شدن حاجت، امكان اداى آن برايش نباشد. باطل كردن روزه غير واجب تا غروب جائز است. شخصی که فراموش میکند مورد نذر چه بوده، وظيفه اش چيست؟ كسى نذر كرده 40 شب سوره اى را بخواند ولى دو شب را فراموش مى كند. عهد و قسم برای به جای آوردن کار واجب یا مستحب یا ترک کار حرام صحیح است. فردی مبلغى را براى امامزاده اى نذر كرده ولی امکان سفر مجدد به آنجا را ندارد. كسي كه گوسفند معيني را نذر كرده ولی بخاطر مشكلات نتواند آن را نگه دارد. حکم كسى که نذر كرده چند روز اول ماه محرم را روزه بگيرد ولی فراموش کرده؟ اگر فردی قبل از ادای نذرش بمیرد بايد ورثه قبل از تقسيم اموال به نذر عمل کنند.
نظر شما :
captcha