عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: نذر و قسم
آیا به سهل انگارى در ادای نذر كفاره تعلق می گیرد؟  نخوردن نذورات مردمی در مساجد به صرف ظن بر عدم پرداخت خمس صحیح است؟  حكم شخصى كه قسم يا نذرش را مبنی بر انجام ندادن کاری فراموش كرده است.  با مخالفت شوهر نذر زن باطل مى شود و وفاء به آن واجب نيست.  آيا مى توان بدون قصد انجام كارى با گفتن "ان شاء الله" به كسى قول داد؟  چگونه نذرى بهتر است؟  اگر كسى نذر كرده باشد و بعد از روا شدن حاجت، امكان اداى آن برايش نباشد.  چه جمله ای برای ادای صیغه نذر صحیح است؟  اگر کسی پولی را نذر زیارت کند ولی کار مهمی پیش بیاید كدام مقدم است؟   باطل كردن روزه غير واجب تا غروب جائز است.  شخصی که فراموش میکند مورد نذر چه بوده، وظيفه اش چيست؟  اگر كسى نذر كرد كه پولی را در ضريح امام زاده ای بيندازد، میتواند به متولى بدهد؟  کسی نذر کرده پولی را به فقیری بدهد اما بعدا متوجه میشود كه او فقير نيست.  اگر صيغه نذرى روى كاغذ بدون تلفظ آن، نوشته شود آيا نذر واجب مى شود؟  كسى نذر كرده 40 شب سوره اى را بخواند ولى دو شب را فراموش مى كند.  عهد و قسم برای به جای آوردن کار واجب یا مستحب یا ترک کار حرام صحیح است.  کسی نذر کرده چيزى به فردی بدهد ولی او می میرد و ورثه او مستحق نیستند.  دادن نذر به سادات و قبول آن از طرف سادات چگونه است؟  آيا مصداق نذر را مى توان تغيير داد؟   قسم به غير اسم الله منعقد نمى شود و مخالفت با آن كفاره ندارد.