عربی
بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-370     

آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟

استفتاء:

آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى و پيوند به ديگران جايز است؟ (مثل فروش كليه) ب) آيا اين كار براى پيوند اين اعضاء به ديگران بعد از مرگ خود شخص جايزاست؟ (مانند فروش قلب وچشم) ج) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود مى تواند به نحو الف يا ب اقدام نمايد؟ د) با توجه به اين كه فروش و پيوند، موجب تأخير اجراى حكم مى شود آيا بين حد يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; الف) اهداء اعضاى بدن براى پيوند به ديگران، و واگذارى به ديگران در مقابل پول به غير خريد و فروش جائز است ـ خصوص خريد و فروش جائز نيست. ب) قطع اعضاء مرده براى پيوند به ديگران جائز است مشروط به وصيت خود او و يا اجازه ولى. ج) در حكم بالا فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود و غير او نيست. د) اين مقدار تأخير خصوصا براى مصلحت مهم تر مانعى ندارد.

موارد مرتبط طبيبی که به وسايل اسقاط جنين راهنمايى می كند، آیا ضامن ديه است؟ آيا تعزير در گناهان صغيره جايز است يا اينكه منحصر به گناهان كبيره مى باشد؟ اگر كارگرى براى بنايى اجير شود و در حين كار بمیرد، آیا موجر ضامن ديه است؟ مجرى حكم مرتد فطرى چه كسى است؟ آيا زوجين مى توانند فرزندی را سقط كنند که امكان ناقص الخلقه بودنش زياد است؟ حداقل تعزيرات چند ضربه شلاق است؟ آيا مى تواند يك ضربه شلاق باشد؟ اگر شخصی فردی را اشتباها بجای فرد دیگری بکشد، آیا قتل عمدی است؟ آيا اوليا دم مى توانند به جاى قصاص نفس عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟ آيا مسئله خسارت تاخير و تأديه در محكوميت هاى مالى شرعى است؟ آيا مادر مثل پدر وقتى بچه اش را مى كشد، حمكش قصاص است؟
نظر شما :
captcha