عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
کد : 18322-1357     

ترميم بكارت جائز است؛ هر چند كه ازاله بكارت از طريق زنا باشد.

استفتاء:

ترميم پرده بكارت دختر چه حكمی دارد؟ اگر از طريق زنا ازاله بكارت شده باشد، چگونه است؟ كمك مالی به دختری با شرايط فوق الذكر به قصد ممانعت از آبروريزی جهت ترميم پزشكی چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه 
ترميم بكارت جائز است؛ هرچند كه ازاله بكارت از طريق زنا باشد و كمك مالی به آن دختر برای ترميم بكارت اشكال ندارد.

موارد مرتبط حکم مردی که زنش را در اختیار دیگری قرار دهد تا با زن آن مرد رابطه داشته باشد. مصافحه (دست دادن) با نامحرم بدون حائل مطلقاً جائز نيست. آيا صحبت كردن تلفنى با جنس مخالف جائز است؟
نظر شما :
captcha