عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
خطبه بیستم:
«خطبه ای در بيدارى از غفلت و توجه به حضرت حق»
 
(گويا مى ‏فرمايد اى كسانی كه دستورات الهى را پيروى نمى‏ كنيد):
 
(1) اگر شما به چشم ببينيد آنچه را كه مردگان شما به چشم ديدند هر آينه غمگين مى ‏شويد و زارى مى‏ كنيد و (امر و نهى خداوند را) مى‏ شنويد و پيروى مى ‏نماييد وليكن آنچه را كه گذشتگان ديده ‏اند از شما پنهان است (و به اين جهت زارى نكرده نمى‏ ترسيد و از خدا و رسول و خليفه بر حق اطاعت و پيروى نمى ‏نمایيد) و نزديكست پرده برداشته شود (شما نيز ببينيد آنچه رفتگان ديده ‏اند)
 
(2) و به تحقيق بيناتان نموده ‏اند اگر بينا باشيد، و شنواتان كرده ‏اند اگر شنوا باشيد، و هدايت شده ‏ايد (راه راست را به شما نشان داده ‏اند) اگر قبول هدايت نمائيد، 
 
(3) به راستى به شما مى‏ گويم هر آينه عبرت ها (به توسط پيغمبران) بر شما آشكار گرديد، و منع شديد شما از آن چيزی كه نهى شده است (پس جاى عذر باقى نمانده) و تبليغ نمى ‏كند از جانب خدا بعد از رسولان آسمان (ملائكه) مگر بشر (ارشاد و انذار مردم به دست بشر است، پس انتظار و توقع نداشته باشيد كه فرشتگان بر شما فرود آيند و احكام الهى را تبليغ نمايند).
 
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
موارد مرتبط خطبه 1: خطبه ای درباره آفرينش آسمان و زمين و آدم خطبه 2: خطبه ای پس از بازگشت از صفّين خطبه 3: خطبه معروف به شِقشِقيّه خطبه 4: خطبه ای بعد از كشته شدن طلحه و زبير خطبه 5: خطبه ای بعد از وفات پيامبر (صلى الله عليه و آله) در خطاب به عباس و ابوسفيان خطبه 6: خطبه ای در هنگامی كه از ایشان خواستند طلحه و زبير را دنبال نكند خطبه 7: خطبه ای در مذمت مريدان شيطان خطبه 8: خطبه ای براى برگرداندن زبير به بيعت خطبه 9: خطبه ای در وصف خود و دشمنانش در جمل خطبه 10: خطبه ای در تحريك شيطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخيم آن