عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
کد : 18322-1900     

اختيارات پدر و مادر

استفتاء:

جدای از بحث احترام پدر و مادر، لطفا ميزان ولايت و اختيار داری پدر بر فرزند را بيان فرموده و والدين تا چه ميزان می توانند به فرزندان خود بر انجام يا نهی كاری دستور دهند؟ آيا در ولايت بر فرزندان بين پدر و مادر تفاوتی هست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در موارد ولايت بر غيربالغ، پدر ولايت دارد و مادر ندارد. آن هایی كه فتوی داده اند به اينكه پدر ولايت بر دختر بالغه باكره در ازدواج دارد (البته من قبول ندارم و دختر بالغه باكره رشيده را مستقل در امر ازدواج می دانم) بر مادر می گويند ولايت ثابت نيست. ولی نسبت به احترام و اطاعت و عدم اذيت و محبت و خدمت كردن نسبت به اولاد بالغ فرقی بين پدر و مادر نيست بلكه سفارش مادر بيشتر شده است. غير از مواردی كه گفته شد هيچ كدام ولايت و اختيار ندارند. در اسلام آن قدر خدمت به پدر و مادر و اطاعت از آنان و فراهم نمودن وسائل زندگی آنان سفارش شده و درجات عاليه كه بر اين امور ذكر شده و ثواب هايی كه مترتب بر اين اعمال شده است كه من عاجز از بيان آن ها هستم فقط به شما سفارش می كنم تا می توانيد خدمت به پدر و مادرتان بكنيد كه خير دنيا و آخرت در آن است.

موارد مرتبط آيا اولاد می توانند پدر و مادر خود را عاق كنند؟ آيا امر و نهی پدر و مادر در امور غير واجب باعث ايجاد حكم ثانوی می شود؟ در صورت تعارض اولويت با کدام است : تأمين خشنودى مادر و پدر یا زوجه؟ حكم صله رحم با اقوامی كه پدر و مادر امر به قطع رابطه با آن ها کرده اند چیست؟ اطاعت از امر پدر مقدم تر است یا امر مادر؟ اگر پدر و مادر اولاد را از نكاح منع يا امر به طلاق همسر كنند اطاعت واجب است؟ آيا اولاد مى توانند پدر و مادر خود را عاق كنند؟ آيا موارد خاصى هست؟
نظر شما :
captcha