عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: احكام ميت و ارث
نبش قبر ميتى كه كاملاً خاك نشده و قدری از استخوانها باقی مانده، جايز است؟  اگر میت را بدون غسل و... دفن کنند آيا میتوان او را بيرون آورد و اعمال را انجام داد؟  آیا بعد از غسل دادن میت، تطهير دستكش غسال لازم است؟  آيا مى ‏توان تلقين ميت را به هر زبانى گفت؟  بهترين هديه برای شاد كردن اموات چه عملی است؟  آیا وراث می توانند بدون توجه به دیون مقتول، سهم الارث خود را از خونبها بردارند؟  آیا سوزاندن لباس های میت جایز است؟  آیا طلاهای مادر بعد از فوتش به دخترش می رسد یا باید بین وراث تقسیم شود؟  پسر ناتنى که شخص متوفى پدرش نيست از متوفى ارث نمى برد.   مسلمان از كافر ارث مى برد اما كافر از مسلمان ارث نمى برد.  اگر متوفی در وصيت نامه ملكى را به پسرانش ببخشد آيا دخترها نیز حقی دارند؟   آیا ورثه می توانند کفاره های متوفی را به تدریج و به صورت قسطی بپردازند؟  اگر پسرى قبل از پدر فوت كند، آيا ورثه پسر از اموال پدربزرگ خود ارث مى برند؟  آيا مس ميت، ناقض وضو است؟  اگر حنوط ميت فراموش شود، تکلیف چیست؟  اگر بدن غساله به بدن ميت نخورد، غسل مس ميت واجب نمى شود.   به مجرد خروج روح از تمام بدن، ميت نجس مى شود.  ديه مانند اموال ديگر مقتول است; فقط منتسبين به مادر ارث نمى برند.  وصايت وصى در صورت خيانت و تعدى و تفريط در اموال موصی، باطل مى شود.  طهارت نه در غسل دادن، نه كفن كردن و نه در نماز ميت شرط نيست.