عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: روزه
آیا با نخواندن نماز، روزه باطل می‌شود؟  اگر شخصی به دلیل مریضی نتواند روزه‌های قضاء را تا قبل از ماه رمضان بجا آورد.  از جمله کسانی که روزه بر آنها واجب نیست، ذوالعطاش است.  اگر روزه‌دار قمار کند، آیا روزه‌اش صحیح است؟  وظیفه‌ روزه‌داری که در شب جنب شده و بعد از اذان صبح بیدار می‌شود، چیست؟  اگر روزه‌دار قبل از اذان صبح جنب شود می‌تواند تیمم کند و بعد از اذان غسل نماید؟  در سفرهای یک روزه چگونه باید عمل شود تا روزه صحیح باشد؟  آیا بیماران دیابتی که شدیداً دچار عطش می‌شوند، واجب است روزه بگیرند؟  ورزشکاری که برای مسابقات آماده می‌شود، آیا می‌تواند روزه نگیرد؟  آیا لمس کردن دختر نامحرم در ماه مبارک رمضان، باعث ابطال روزه می‌شود؟  اگر خلط از بینی وارد دهان شود، در صورت فرو بردن آن، آیا روزه باطل می‌گردد؟  آیا جایز است به دلیل برگزاری کنکور بعد از ماه مبارک رمضان، روزه نگرفت؟  شخصی که جاهل به مسئله يوم الشك بوده آیا کفاره بر وی واجب می شود؟  اگر در بين 31 روز اول كفاره روزه اى كه عمداً خورده شده سفر ضرورى پيش آيد.  اگر جاهل مقصر يا قاصر غسل را ارتماسى انجام دهد، آيا روزه اش باطل است؟  آيا در ماه رمضان، تنقيه در قُبل زن براى مداوا، مبطل روزه است يا خير؟  اگر روزه دار به وسيله ظالمى به قهر و زور افطار كند، آيا روزه اش باطل مى شود؟  فردی که به علت کار سخت روزه نگرفته، کفاره عمدی باید بپردازد یا غیر عمدی؟  معتکفی که روزه را نذر کرده روز سوم حیض می شود، روزه را قضا کند یا اعتکاف را؟  كسى كه آشكارا در حضور مردم روزه خوارى كند، حدود اسلامى در حق او چيست؟