عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۲ آذر
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: خمس و زكات
آیا جايز است به شخص فقير براى اداى قرض يا مداوا سهم امام داده شود؟  آيا سهم امام براى كارهاى عمومى نظیر اصلاح جاده ها و... می تواند داده شود؟  آيا براى مجالس وعظ و بيان احكام و تفسير قرآن میشود سهم امام را اختصاص داد؟  اگر سادات اهل محل نيازمند باشند آيا میشود سهم را به مراجع و يا جاى ديگر داد؟  آیا می شود زکات را به زنان غير سيده كه تحت تكفل ازواجشان هستند، داد؟   آیا به ملکی که به منظور انباری خریداری شده خمس تعلق می گیرد؟  شخصی که خود را سيد معرفى و از سهم سادات مبالغی را بگیرد، ضامن است.  در صورت تزاحم، خرید خانه برای فرزند مقدم است یا پرداخت خمس؟  آیا به پولی که به کسی قرض داده می شود خمس تعلق می گیرد؟  (جدید) آیا مالیات همان خمس و زکات نیست که به اسم دیگر از مردم اخذ می گردد؟  آیا به قبری که خمس آن یکبار پرداخت شده در سالهای بعد خمس تعلق می گیرد؟  وجوب خمس در زمان غيبت‏.  برای اینکه خمس به منفعتى در مال تعلق نگيرد،آیا می توان طلا براى همسر خريد؟  به كمك مالى که والدین به فرزند دانشجوی خود می دهند خمس تعلق مى گيرد؟  اگر قيمت مسكن از بالاترين نرخ خود از زمان ساخت كاهش يابد حکم خمس؟  مالى كه خمسش داده شود تا آخر خمس به آن تعلق نمى گيرد.  اگر در تمام سال از وسائل منزل استفاده نشود به آن ها خمس تعلق مى گيرد.  به پول رهن خانه که حاصل از درآمد زن است و به شوهر داده خمس تعلق میگیرد؟  به اصل پولى كه بابت رهن داده شده، به دهنده و گيرنده، خمس تعلق مى گيرد؟  آيا به پول جایزه خمس تعلق مى گيرد؟