عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
[انتخاب موضوع]
مسح كردن سر با يك انگشت اشكال ندارد.  حكم حاكم تا چه حد نافذ است؟  فرق بين حكم و فتوى چيست؟  عمل به احتياط بهتر است يا به تقليد؟  تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه به اجتهاد رسيده جايز نیست.  در مسايل ضرورى تقليد لازم است يا نه؟  شناخت مجتهد توسط يك نفر عادل كفايت مى كند.  آیا عدول از مجتهد حَىّ به مجتهد حَىّ ديگر جايز است ؟   حکم شخص عامى که نه به احتياط عمل میکند و نه تقليد میکند چیست؟  حکم شخص عامى که قادر به فهميدن احكام شرعيه از ادله آنها نیست.  رساله شرط جواز تقليد نيست اگر مجتهد اعلم باشد تقليد صحيح است.  آيا لازم است كه مُقلّد، مذهب مجتهد خود را بشناسد؟  اگر شخصی دسترسی به مجتهد اعلم نداشت حکم چیست؟  مراد از مجتهد جامع الشرايط و كسى كه بتوان از او تقليد كرد کیست؟  تنها اهل خبره عادل میتوانند اعلم بودن مراجع تقلید را تعیین کنند.  اطاعت از حاكم اسلامى بعد از تعيين از روى موازين شرعيه، لازم است.  مراد از تقليد چيست؟