عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
[انتخاب موضوع]
اگر شخصی از آب مباح زمين غصبى وضو يا غسل انجام دهد.  اگر در اعضاى وضو، تيمم و غسل، رنگ وجود داشته باشد.   اگر پس از غسل بفهمیم مانعی بوده آیا غسل صحيح است؟  چربى بدن مانع براى وضو يا غسل نیست.  اگر شخصی در وسط غسل بول كند آيا غسل او صحيح است؟  با غسل هاى مستحبى مى شود اعمال واجب را انجام داد.  تجديد وضو و غسل اگر به حد وسواس نرسد مستحب است.  خروج منى ولو بدون شهوت موجب غسل جنابت است.  آیا نهى شريف (لا تبطلوا أعمالكم) شامل ابطال وضو در اثناء مى شود؟  مادامى كه وضو باطل نشده، می توان بقیه نمازها را با آن خواند.  وضو با دمپايى مغصوب صحيح است يا خير؟  وضو گرفتن به صورت ترتيبى افضل از ارتماسى است.  با یک استکان آب نیز میتوان وضو گرفت.  چنانچه آب براى بدن ضرر داشته باشد وضو واجب نيست.  تكرار مسح اگر به حد وسواس نرسد اشكال ندارد.  مراد از شستن صورت و دست ها در وضو چیست؟  آيا وضوء با حنا و سرمه صحيح است؟  موقع وضو بايد يقين كرد كه آب به بدن، اعم از ناخن و غيره مى رسد.  اگر در وضو در موقع مسح، رطوبت دست ها خشك شود.  اگر آب مسح سر با آب صورت وصل باشد وضو باطل نمى شود.