عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۱ جمعه ۲۸ بهمن
  • ارتحال مرجع مجاهد حضرت آيت الله العظمى روحانى (قدس سره) را محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، تسليت عرض مى كنيم
موضوع: احكام ميت و ارث
اگر موقع غسل دادن، خون میت قطع نشود چه بايد كرد؟  كسى كه غسل ميت مى دهد بايد مسلمان دوازده امامى باشد.  اگر بعد از غسل و نماز میت در جنازه خون دیده شود.  ميتى معلوم نيست مرد است یا زن، چه كسى بايد غسل دهد؟  برای غسل عضوى از میت که معلوم نیست مربوط به زن است یا مرد.  اگر اجزاء ميت طورى باشد كه معلوم نباشد واجب الغسل است يا نه.  اگر محرم و مماثل براى غسل دادن نباشد تكليف چيست؟  در صورت عدم امكان غسل با سدر و كافور چه بايد كرد؟  در صورت نبودن آب تكليف نسبت به غسل ميت چيست؟  اجازه يكى از پسران بالغ متوفی برای اقامه نماز میت كافیست.  ترتيب در نماز قضاء براى ميت واجب نيست.  كسانى كه خودكشى مى كنند آيا نماز ميت دارند؟  تكلم در اثنا نماز ميت حكمش چيست؟