عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: روزه
اگر خانمى به علت شير دادن به بچه روزه نگیرد، کافیست روزه ها را قضاء كند.  اگر شخصی تعداد روزه های قضا شده اش را دقیقا نداند، وظیفه اش چیست؟  حکم كسى كه به خاطر مريضی روزه اش را نگرفته و توان پرداخت كفاره آن را ندارد.  شخص مريضى كه نمیتواند روزه بگيرد آيا میتواند كفاره را قبل از ماه رمضان بپردازد؟  آيا نيت يك ماه روزه گرفتن در اول ماه مبارك رمضان كفايت مى كند يا خير؟  آمپول تقويتى احتياطاً روزه را باطل مى كند.  اگر روزه دار سهوا چيزى را ببلعد، بيرون آوردن آن اگر به حلق نرسيده واجب است؟  كسى كه در ماه رمضان مريض شده، آيا واجب است خود را مداوا كند تا روزه بگيرد؟  اگر كسى روزه ماه رمضان را عمدا افطار كند و آن را حلال بداند،آیا مرتد مى شود؟  کفاره روزه فردی که مریض است و معلوم نیست خوب شود یا نه.  اگر كسى به خاطر مريضی نتواند روزه بگيرد و چند ماه بعد از دنيا برود.  اگر زن به طور غیر عمد نتواند روزه بگیرد، كفاره اش بر عهده شوهر است.  آیا نانى كه براى كفاره روزه به فقير مى دهند حتما بايد خشك باشد؟  حکم دخترى که بالغ شده و جاهل به مسئله است و روزه نگرفته چیست؟  اگر در كفاره روزه اطعام مسكين به صورت یکجا مشكل باشد.  زنى كه در ماه رمضان حيض شد بعد از آن کفاره لازم نیست.  حکم كسى كه موى زهار او درآمده و متوجه بلوغ خود نشود و روزه نگيرد.  اگر مریضی که بواسطه آن روزه را خورده ایم تا سال بعد ادامه پیدا کند.  آيا روزه براى شخصى كه كم خونى دارد و باعث سرگيجه او مى شود واجب است؟  معاینه زنان توسط پزشک، مبطل روزه نيست.