عربی
بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱ مرداد
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
موضوع: اجتهاد و تقليد
شخصی که تازه مکلف شده آیا می تواند بنا به گفته دیگران از مرجعی تقلید کند؟  آيا اعلم بودن مرجع نبست به ساير مراجع، به گفته خود ايشان ثابت مى شود؟  حکم اعمال كسى که در اوایل تكليف نتوانسته مرجع تقليدش را تعيين كند چیست؟  جسارت و اهانت به مراجع مرحوم از محرمات شديده است.  آیا مرجع بايد در موارد سياسى نظر دهد يا فتوا يا اصلا هيچ دخالتى نداشته باشد؟  در مورد رویت هلال ماه می‌شود به نظر دیگران ولو مرجع نباشند اکتفاء کرد.  نظر حضرتعالی در رابطه با جدایی دین از سیاست چیست؟  اگر در جایی تعارض بین قانون و شرع پیش بیابد کدام مقدم است؟  آيا قانون حكومت اسلامى (حاكم شرع)، بر فتواى مجتهد، ارجح است؟  در مسائل حكومتى و غير حكومتى منظور از «حاكم شرع» چه كسى است؟  آيا مرجع تقليد، مى تواند ديگران را از تقليد خود محروم كند؟   آیا بدون مشورت از كسى می توان مرجع تقليد را انتخاب كرد؟  اگر فردی بدون تقليد و اجازه از مرجع خمس مالش را بپردازد، كار او پذيرفته است؟  اگر كسى از مجتهدى تقليد نكند، آيا عبادات او قبول است؟  منظور از فتواى «جايز نيست» چيست ؟   اگر اعلمیت مجتهدى ثابت شود، بر ديگر مجتهدين واجب است كه آن را اعلام كنند؟  تقليد کردن بعضی از علما از يكى از مراجع تقليد، دليل بر اعلمیت آن مرجع میباشد؟  فرق اجتهاد كامل و ناقص چه مى باشد؟  تقليد با نيت محقق نمى شود. بلكه تقليد، عمل كردن به دستور مجتهد است.  آيا مى شود در بعضى از مسايل از مجتهدى تقليد كرد و بقیه را از مجتهد ديگرى؟