پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نحوه خواندن نماز شب چگونه است؟

الف: نحوه خواندن نماز شب را لطف فرموده به صورت ساده توضیح دهید.
ب: نسبت به چهل مؤمن كه در نماز وتر دعا مى شوند آيا دليل يا عرفى وجود دارد بر ترجيح و تقديم مؤمن متدين بر غير متدين؟ مرد بر زن؟

جواب آیت الله العظمی روحانی:

باسمه جلت اسمائه؛ الف:چهار دو رکعتی اول به نیت نماز شب می خوانید بعد از آن یک دو رکعتی به قصد نماز شفع می خواند بعد از سلام آن یک نماز یک رکعتی به نام نماز وتر بخوانید آن نماز دعا زیاد دارد ولی شما می توانید باقل آن دعاها اکتفاء کنید در قنوت هفتاد مرتبه می گویید استغفرالله و اتوب الیه نماز را تمام می کنید ـ این کمترین چیزی است که با آن نماز شب خوانده می شود و وقت آن هم از نصف شب است تا طلوع فجر.

ب: اينجا مورد مراجعه به دليل عقلى Ùˆ عرفى نيست بلكه متعين رجوع به دليل شرعى است كه روایتى است شيخ طوسى در مصباح المتهجد آورده ((ثم يدعو لاخوانه المؤمنين ويستحب آن يذكر اربعين نفسا(رجلا) فجازا عليهم)) Ùˆ به مقتضاى اطلاق روايت فرقى بين متدين Ùˆ غير متدين نيست، گرچه صريح روايت اختصاص دعا به امت Ùˆ غير مؤمن را Ø´Ø§Ù…Ù„ نمى شود. 

Ùˆ اما در مورد مرد Ùˆ زن، نسخه هاى روايت مختلف است مفاد بعضى از نسخ اختصاص دعا به مرد امت Ùˆ مفاد بعضى از نسخ ديگر اطلاق Ùˆ عدم فرق بين مرد Ùˆ زن است.