پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
طريقه توسل به امام رضا (عليه السلام) چگونه است؟

طريقه توسل به امام رضا (عليه السلام) چيست؟

جواب آیت الله العظمی روحانی:

باسمه جلت اسمائه؛ بهترين راه توسل به امام رضا (عليه السلام) طريقه اى است كه از خود ايشان وارد شده است: «Ù‡Ø±Ú¯Ø§Ù‡ اتفاق مهمى براى تو رخ داد، دو ركعت نماز بخوان، در يك ركعت فاتحه Ùˆ آية الكرسى Ùˆ در ركعت دوم حمد Ùˆ سوره قدر را بخوان، سپس قرآن را بردار Ùˆ آن را بالاى سرت بگير Ùˆ بگو: «Ø§Ù„لّهُمَّ بحَقِّ ما أَرْسَلْتَهُ إِلى خَلْقِكَ، وَبحَقِّ كُلّ آيَة فِيه، وَبحَقِّ كُلّ مَنْ مَدَحْتَهُ فيهِ عَلَيْكَ، وَبحَقِّكَ عَلَيْهِ، وَلانَعْرِفُ أَحَداً أَعْرَفُ بحَقِّكَ مِنْكَ».

سپس ده بار مى گويى: «ÙŠØ§ سَيّدى يا اللّه»ØŒ Ùˆ ده بار «Ø¨Ø­ÙŽÙ‚ِّ مُحَمَّد»ØŒ Ùˆ ده بار «Ø¨Ø­ÙŽÙ‚ِّ عَلىّ»ØŒ Ùˆ ده بار «Ø¨Ø­ÙŽÙ‚ِّ فاطِمَةِ»ØŒ Ùˆ به همين شكل ده بار اسم هر كدام از ائمه را يكى بعد از ديگرى مى گويى. امام رضا(عليه السلام) مى فرمايد: «ØªØ§ اين كه به امام زمانت مى رسى. به راستى كه از جاى خود برنمى خيزى مگر اين كه خداوند حاجت تو را برآورده مى سازد» (1).

-----------------------------------------------------------------------

1- ØµØ­ÙŠÙØ© الرضا، ص 130.