پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیت الله العظمی روحانی در گفتگو با «الانباء»: باید برای آزادی قدس و فلسطین بجنگیم
مسلمانان می ‌بایست با قدرت، سرزمین فلسطین را به صاحبان حقیقی آن، بازگردانند. من از همین جا، مسلمانان را به اتحاد با یکدیگر فرا می ‌خوانم و از آنان می‌ خواهم به ریسمان الهی چنگ زنند و پراکنده نشوند...

در تاریخ 25 می 1379 میلادی حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی، مصاحبه ای را با یکی از نشریات خبری عرب زبان درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی انجام دادند که بازتاب فراوانی داشت، در ادامه بخشی از این مصاحبه را که درباره پیمان ننگین کمپ دیوید و آینده فلسطین می باشد را با هم می خوانیم:

 

سخنان آیت الله العظمی روحانی درباره کمپ دیوید:

 

Ù€ پیمان کمپ دیوید ضد اسلام است. هدف این پیمان، تقویت اسراییل است. این پیمان بر خلاف دستورات اسلامی است. کارهای سادات باعث تعجب است Ùˆ نمی ‌دانیم او به Ú†Ù‡ علت این کار را انجام داده است. اما بدانید مردم مصر، ملت عرب Ùˆ مسلمانان انشاء الله پیروز خواهند شد Ùˆ سعادت الهی نصیبشان خواهد شد.

 

معظم له درباره قضیه فلسطین و قدس چنین گفتند:

 

Ù€ مساله فلسطین، مساله تمام مسلمانان است، Ùˆ ما همیشه از آن دفاع کرده ‌ایم. من همیشه Ø¨Ø±Ø§ÛŒ احقاق حقوق ملت فلسطین دعا Ù…ÛŒ ‌کنم. باید پرسید این تعداد یهودیان اندک چگونه Ù…ÛŒ ‌خواهند بر یک میلیارد مسلمان پیروز شوند؟

 

مسلمانان Ù…ÛŒ ‌بایست با قدرت، سرزمین فلسطین را به صاحبان حقیقی آن، بازگردانند. من از همین جا، مسلمانان را به اتحاد با یکدیگر فرا Ù…ÛŒ ‌خوانم Ùˆ از آنان Ù…ÛŒ‌ خواهم به ریسمان الهی Ú†Ù†Ú¯ زنند Ùˆ پراکنده نشوند.

 

اسلام از جزیرة العرب برآمد تا سعادتی برای همه بشریت Ùˆ خدمتی به همه انسان ‌ها باشد. مسلمانان باید با هم متحد باشند. جنگ اکتبر 1973 میلادی، نشان داد Ú©Ù‡ اتحاد Ùˆ همبستگی Ú†Ù‡ نتیجه ‌ای Ù…ÛŒ ‌تواند داشته باشد. استعمارگران پس از این جنگ متوجه شدند Ú©Ù‡ اتحاد مسلمانان با یکدیگر تا Ú†Ù‡ حد اهمیت دارد، Ùˆ به همین دلیل تصمیم گرفتند این اتحاد را از بین ببرند تا اسرائیل بتواند به اشغالگری خود ادامه دهد Ùˆ حقوق مردم را زیر پا بگذارد. اما ما مسلمانان با اتحاد خود تصمیمات Ùˆ توطئه ‌های استعمارگران را نقش بر آب Ù…ÛŒ‌ کنیم تا سرزمین فلسطین به ملت مظلومش بازگردد Ùˆ قدس شریف به مسلمانان.