پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
شماره حساب

شماره حساب های Ø¯ÙØªØ± حضرت آیت الله العظمی روحانی جهت واریز وجوهات شرعیه اعم از خمس، کفارات، صدقه، نماز Ùˆ روزه استیجاری، رد مظالم، تبرعات Ùˆ امور خیریه :

1- Ø¨Ø§Ù†Ú© ملی : شماره کارت : 6037997233434217

2- بانک ملی : شماره سیبا : 0105892007006

3- Ø¨Ø§Ù†Ú© صادرات : شماره حساب سپهر : 0102348477007 

4- بانک ملت : شماره حساب جام : 6145028231

* تمامی حساب های فوق به نام شخص حضرت آیت الله العظمی روحانی می باشد.

* خواهشمند است بعد از واریز وجه Ùˆ با مشخص نمودن موضوع (به عنوان مثال خمس)ØŒ رسید مربوطه را یا به ایمیل imamrohani@gmail.com  ارسال نموده Ùˆ یا به شماره تلفن : 00982537747557 فاکس نمایید.