پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حكم لمس كردن دختر توسط پسر نامحرم كه با هم قصد ازدواج دارند چيست؟
استفتاء:

حكم لمس كردن دختر نامحرم توسط پسر نامحرم كه با يكديگر قصد ازدواج دارند چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ لمس نامحرم حرام است، در چنين مواردى آنهايى كه مقيدند خلاف شرع مقدس ننمايند براى چند روز قبل از عقد ازدواج دائم، عقد ازدواج موقت اجراء مى نمايند كه به يكديگر محرم مى شوند و اين گونه امور حلال مى شود.