پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
مونتاژ فيلم با موسيقى جائز نيست،چون گوش دادن به موسيقى مطلقاً حرام است.
استفتاء:

با علم به اينكه موسيقى حرام است آيا بنده مى توانم مونتاژ فيلم عروسى را با موسيقى انجام دهم، با توجه به اينكه در ساير اوقات به موسيقى گوش نمى دهم و فقط به خاطر كار با اين مسأله كنار مى آيم؟ لازم به ذكر است كه بنده تا به حال سه بار شغلم را عوض كرده ام و متاسفانه استعداد و كارآيى بنده در اين شغل است.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مونتاژ فيلم با موسيقى جائز نيست، چون گوش دادن به موسيقى مطلقاً حرام است.