پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
تنبيه بدنى فرزند توسط والدين در چه شرايطى و تا چه سنى مجاز است؟
استفتاء:

تنبيه بدنى فرزند توسط والدين در چه شرايطى و به چه ميزان و تا چه سنى مجاز است؟ آيا فرقى بين اولاد دختر و پسر در اين مورد وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ تنبيه بدنى در مورد كار خلاف اولاد تا سن بلوغ جائز است كه از آن تعبير مى شود به تعزير و حداكثر آن هم پنج يا شش تازيانه زدن است به نحوى كه جاى آن سرخ و كبود نشود و بعد از بلوغ حكم بزرگان را دارند; حد و... بر آنها جارى خواهد شد.