پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
با مخالفت شوهر نذر زن باطل مى شود و وفاء به آن واجب نيست.
استفتاء:

خانمى بدون اطلاع شوهر نذر كرده در صورت برآورده شدن خواسته اش به زيارت يكى از اماكن مقدس برود. چنانچه شوهر با مسافرت و اداى نذر او مخالف باشد تكليف چيست؟ آيا مى توان كارى كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ با مخالفت شوهر نذر باطل مى شود و وفاء به آن واجب نيست، هيچ راهى جز راضى كردن شوهر نيست.