پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا مى توان بدون قصد انجام كارى با گفتن "ان شاء الله" به كسى قول داد؟
استفتاء:

الف: آيا وفاى به عهد واجب است؟ ب: آيا مى توان بدون قصد انجام كارى با گفتن "ان شاء الله" به كسى قول داد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ عهد كه عبارت است از عهد با خدا كه كارى را انجام دهد، لازم الوفاء است بلا اشكال; و اما عهد به معنى وعده بنا بر احتياط وجوبى لازم الوفاء است مگر آنكه در حين وعده دادن بگويد انشاءالله تعالى در اين صورت قطعا لازم الوفاء نيست.