پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر كسى نذر كرده باشد و بعد از روا شدن حاجت، امكان اداى آن برايش نباشد.
استفتاء:

اگر كسى نذر سنگينى كرده باشد كه بعد از روا شدن حاجت، امكان اداى آن برايش نباشد و يا اينكه براى اداى آن در سختى بيفتد چه بايد كند؟ آيا مى تواند با دادن كفاره آن را از دوش خود بردارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر تمكن دارد كه آن را به تدريج ولو در مدت طولانى اداء كند بايد چنين كند و اگر تمكن نداشته باشد وجوب عمل به نذر ساقط مى شود و بايد كفاره بدهد; يا شصت فقير را سير كند يا به شصت فقير هر كدام يك چارك نان بدهد يا شصت روز روزه بگيرد.