پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا در ادای کفاره می‌توان شصت مد طعام را به یک خانواده فقیر داد؟
استفتاء:

آیا شخصی Ú©Ù‡ مریض بوده Ùˆ قادر به روزه گرفتن نیست Ùˆ باید مد بدهد Ù…ÛŒ‌تواند همه آن مدها را به یک خانواده بدهد یا باید بین شصت فقیر تقسیم کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ به هر فقیر بیش از یک مد نمی‌شود داد؛ لذا Ø¨Ù‡ خانواده فقیر به عدد عائله‌شان Ù…ÛŒ‌توان به هر کدام یک مد داده شود.