پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا رسیدن گرد و غبار غلیظ به حلق مبطل روزه است؟
استفتاء:

در هنگام جاروب کردن Ùˆ گردگیری Ú©Ù‡ گرد Ùˆ غبار غلیظ به چشم نمی‌آید اما پس از پایان کار هنگام انداختن اخلاط ذرات خاکی در آن دیده Ù…ÛŒ‌شود آیا برای روزه ایجاد مشکل Ù…ÛŒ‌کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ Ø®ÛŒØ± مشکلی ایجاد نمی‌شود حتی غبار غلیظ هم اگر بدون اختیار به حلق برسد در صورت امکان بیرون بریزد Ùˆ الا روزه صحیح است.