پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
بازى با پاسور و شطرنج‏ به صورت كامپيوترى چه حکمی دارد؟
استفتاء:

بازى با پاسور Ùˆ شطرنج‏ به صورت كامپيوترى Ú†Ù‡ Ø­Ú©Ù…ÛŒ دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ Ø¨Ø§Ø²Ù‰ با شطرنج به هر نحو باشد، حرام است.