پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نگاه كردن به افرادى كه مشغول بازی با شطرنج‏ هستند چه حكمى دارد؟
استفتاء:

نگاه كردن به افرادى كه مشغول بازی با شطرنج‏ هستند Ú†Ù‡ حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ Ø¯Ø± دو روايات وارد شده است Ø¨Ù‡ كسى كه به بازى شطرنج نگاه مى‏‌كند؛ سلام نكنيد.