پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر موقع غسل دادن، خون میت قطع نشود چه بايد كرد؟
استفتاء:

اگر كسى در اثر تصادف از دنيا برود و موقع غسل دادن خون قطع نشود چه بايد كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنانچه ممكن است در آب كر غسل بدهند غسل دادن لازم است و اگر ممكن نيست، و مى شود مقدارى صبر كنند تا خون قطع شود ولو به واسطه لازم است اين كار را انجام دهند. اگر آن هم ممكن نيست; غسل جبيره و الا تيمم بدهند.