پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اكتساب روزی از راه بازى بيليارد بدون برد و باخت حلال است و اشكال ندارد.
استفتاء:

مستدعى است با عنايت به وضعيت باشگاه هاى بيليارد كه محل تجمع Ø§Ø±Ø§Ø°Ù„ Ùˆ اوباش Ùˆ اغفال نوجوانان مى باشد، نظر خود را اولا در خصوص  حكم بازى بيليارد مبنى بر قمار بودن Ùˆ يا ورزشى بدون آن بيان نموده Ùˆ ثانياً حكم حضور در چنين باشگاه ها Ùˆ ثالثاً حكم اكتساب روزى از چنين راه هايى را مرقوم فرماييد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; Ø¨Ø§Ø²Ù‰ بيليارد اگر با برد Ùˆ باخت باشد، قمار است; والا قمار نيست Ùˆ ورزش است. حضور در باشگاه فى نفسه اشكال ندارد. اكتساب روزى از تجمع قماربازان جائز نيست; ولى اكتساب از راه بازى بيليارد بدون برد Ùˆ باخت حلال است Ùˆ اشكال ندارد.