پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نگاه کردن به فیلم اختلاط مردان و زنان بی حجاب چه حکمی دارد؟
استفتاء:

در بعضی فيلمها زن و مرد مختلط حضور داشته و بی حجاب هستند آيا در اينطور موارد كه معلوم است افراد خود بی قيد هستند نگاه كردن فيلمشان ايراد دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه، Ø®Ø§Ù†Ù…های بی حجاب همه بي قيدند اگر بی قيد بودن سبب جواز بشود پس همه اين گونه محرمات جائز Ù…ÛŒ شود.